ALt-mau
Phân Phối
Lê Nguyên Dương nhập khẩu và phân phối nhiều loại thực phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất đáng tin cậy về an toàn thực phẩm và toàn thể lãnh đạo, nhân viên đều cố gắng hoạt động với tiêu chí an toàn thực phẩm là trên hết để khách hàng của LND yên tâm thưởng thức.

Nhập Khẩu

ALt-mau

Phân Phối

ALt-mau
Nhà Máy Sản Xuất Đạt Tiêu Chuẩn An Toàn LND Foods nhập khẩu và phân phối các loại thực phẩm đáng tin cậy được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận theo HACCP và/hoặc GFSI (​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu).
section-4x-5
Mạng Lưới Giao Dịch Đáng Tin Cậy LND Foods nhập khẩu tất cả các sản phẩm thông qua mạng lưới được chứng nhận C-TPAT.
Phân Phối Được Chứng Nhận GDP LND Foods đạt được chứng nhận GDP và vận hành hệ thống lưu trữ và phân phối thực phẩm theo quy định tiêu chuẩn của GDP.
section-4x-5-2

Năng Lực Của Chúng Tôi

Sản Xuất Mong muốn vượt qua sự mong đợi của khách hàng về chất lượng, giao hàng và chi phí.
Nhãn Hiệu Riêng Nâng cao nhận diện thương hiệu của bạn bằng các sản phẩm đặc biệt mà bạn có thể tin tưởng.
Khả Năng Xem quy trình đa phương về cách chúng tôi chuyển đổi các khái niệm thành hiện thực phát triển.